Maarten Inghels is een multidisciplinair kunstenaar, dichter en schrijver. Zijn geprezen roman Het mirakel van België over zijn ervaringen met de grootste meesteroplichter ter wereld is zijn laatste boek.


Met zijn dichtbundel Contact verbond Inghels poëzie, beeldend werk en acties die ontstonden tijdens zijn Stadsdichterschap van Antwerpen. Zijn gedichten verschenen als tatoeage (‘Honger’) of als enquête waarin hij de staat van de samenleving opvroeg (‘Volksbevraging’). Met een literaire voettocht langs de Schelde controleerde hij de stroom van bron tot monding op onregelmatigheden en oneffenheden, en hij dreef op een eenwoordgedicht de IJzer af

In Antwerpen en Hasselt maakte hij ‘The Invisible Route’, een kaart voor de voetganger om ongezien de stad te kruisen. De kaart toonde het uitgebreide netwerk van publieke en private camera's en de laatste route om onzichtbaar te blijven in de gecontroleerde publieke ruimte. The Invisible Route speelt in op eerdere motieven uit zijn werk: de frictie tussen openbaarheid en het private.

In 2018 was hij de winnaar van de allereerste Vincent Van Meenenprijs ter waarde van 7.500 euro. Tegelijkertijd ging de allereerste Maarten Inghelsprijs, voor een even groot bedrag, naar schrijver Vincent Van Meenen. De prijzen worden nog steeds elk jaar uitgereikt.Inghels was de oprichter van 'De eenzame uitvaart’ in Antwerpen, een literair en sociaal project waarbij dichters voor eenzaam gestorvenen een persoonlijk gedicht schrijven en dit op de uitvaart komen voordragen. Het is een laatste saluut aan mensen die meestal uit de boot vielen tijdens hun leven en dan ook zonder aanwezigheid van familie of vrienden worden begraven. Inmiddels verschenen Nederlandstalige, Duitstalige en Engelstalige bloemlezingen van de gedichten en reportages.

Als dichter debuteerde Inghels in 2008 met Tumult in de Sandwich-reeks onder redactie van Gerrit Komrij. Zijn derde dichtbundel Nieuwe rituelen werd genomineerd voor de Herman de Coninckprijs 2016. Vertalingen van zijn gedichten werden gepubliceerd in internationale tijdschriften en bloemlezingen en Inghels was de voorbije jaren te gast op verscheidene literatuurfestivals in binnen- en buitenland.  

In 2012 verscheen zijn goed onthaalde roman De handel in emotionele goederen die opviel vanwege het ‘haarzuiver proza dat van dit boek een onvergetelijke leeservaring maakt’ waarna het boek een vertaling in Kroatië kreeg.


︎ Joris Casaer

Maarten Inghels (b. 1988) is a multidisciplinary artist, poet and writer who does not limit himself to paper. His novel The miracle of Belgium, about his experiences with the biggest con man in the world, was published in 2021.

His book Contact connects poetry, visual arts and actions made while he was the official City Poet of Antwerp from 2016 to 2018. He was a guest at various literature festivals and his poetry has been translated into numerous languages and published by various international anthologies and magazines.

He coördinated The Lonely Funeral in Belgium, a social and literary project which provides poets to speak at funerals of those without relatives and friends to attend. An eponymous anthology was published in Dutch (De Bezige Bij), German (Edition Korrespondenzen) and English (Arc Publications).

Besides four collections of poetry, Inghels also published ‘The Invisible Route’, a map for the pedestrian to cross the city without being seen by camera’s. The map shows the extended network of camera’s in Antwerp and the last and only route to remain invisible in the controlled public space. The Invisible Route plays upon earlier motives of Maarten Inghels’s work: the friction between the public and the private and the art of disappearing.

Poet and Vagabond
Antwerp, Belgium