Maarten Inghels is a writer, poet and visual artist. His work consists of books, performances and installations.


His book Contact connects poetry and visual work made while he was the official City Poet of Antwerp from 2016 to 2018. He was a guest at literature festivals around the world and his poetry has been translated into numerous languages and published by various international anthologies and magazines.

His latest novel The miracle of Belgium (2021) about his experiences with the biggest con man in the world, mixes documentary with fiction to tell a literary story between truth and falsehood. The book was turned into a documentary series (DPG Media) and a multimedia theater performance (Behoud de Begeerte).

Inghels molds his fascination for the mixture of historical facts and fiction into docufiction through wanderings, reenactments and actions. In 2023, Stockmans Art Books published the multilangual Please look in the basement, a quirky collection of posters of lost cats, dogs and birds that Inghels used as a starting point for conversations with the owners. The art book is an ode to the bizarre incidents of our four-legged friends and the clumsy typography of homemade posters. Inghels tells the story of pets who one day decide to go their own way.

He coördinated The Lonely Funeral in Belgium, a social and literary project which provides poets to speak at funerals of those without relatives and friends to attend. An eponymous anthology was published in Dutch (De Bezige Bij), German (Edition Korrespondenzen) and English (Arc Publications).

Besides two novels and four collections of poetry, Inghels also published ‘The Invisible Route’, a map for the pedestrian to cross the city without being seen by camera’s. The map shows the extended network of camera’s in Antwerp and the last and only route to remain invisible in the controlled public space. The Invisible Route plays upon earlier motives of Maarten Inghels’s work: the friction between the public and the private and the art of disappearing.

In 2018, Inghels was the winner of the very first Vincent Van Meenen Prize worth 7,500 euros. At the same time, the very first Maarten Inghels Prize, for an equally large amount, went to writer Vincent Van Meenen. Since then, they have been the largest and longest-running literary prizes in the Low Countries. The winners receive a trophy that changes its shape annually. Until now, the prizes have always gone to Inghels and Van Meenen.

Visual work

2024    Remains, Coppejans Gallery (group show)
2024    Kwartet = (Woord X Beeld)², 4n20 Ruimte voor Kunst (group show)
2023    ZOT, Galerijke Marijke (exhibition)
2023    Paper Plane Vending Machine (from unread and unsold books) (installation public space)
2023    Kunstenfestival Watou (group show)
2023    Passa Porta Festival (performance)
2022    Monument voor verloren huisdieren, Buurthuis Unik (installation)
2022    Armor Mundi, KL8, Jette (group show)
2022    Save Our Souls, Z33, Maaseik (installation)
2021    De ontsnapping van Maarten Inghels, Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience (installation)
2020    UTOPIA, Walk Walk Walk, Croxhapox, Gent (performance)
2020    Na al dat terugplooien op mezelf (...), CC Zwaneberg (group show)
2019     WATER, Regionaal Landschap Westhoek (installation)
2019    The Invisible Route, Festival van de Controle, Hasselt (group show)
2017    The Invisible Route, Oogst Magazine, Antwerpen (edition)
2017    Late Night Snack, Antwerpen (installation)

Selected readings

2024     Leipzig, Germany, Leipzig Buchmesse
2023    Riga, Latvia, Punctum Festival
2023    Bremen, Germany, Poetry on the Road
2023    Krems, Austria, Literatur und Wein Kulturenfestival
2021    Tübingen, Germany, Tübinger Bücherfest
2020    Ledbury, UK, Ledbury Poetry Festival
2020    Gdansk, Poland, European Poet of Freedom Festival
2019    Ptuj, Slovenia, Days of Poetry and Wine Festival
2019    Bremen, Germany, Poetry on the Road
2018    Hausach, Germany, LeseLenz
2018    Prague, Czech Republic, Days of Poetry
2018    Biddinghuizen, The Netherlands, Lowlands
2018    Sibiu, Romania, Sibiu International Poetry Festival
2017    Istanbul, Turkey, 10th International Poetry and Literature Festival
2017    Granada, Nicaragua, XIII International Poetry Festival
2016    Antwerp, Belgium, Felix Poetry Festival
2015    Paris, France, Marché de la Poésie
2013    Berlin, Germany, 13th international literature festival berlin
2013    Mantova, Italy, Festivaletteratura
2013    Hay-On, Wye, UK, The Hay Festival
2013    Zagreb, Croatia, 8th International Festival of Contemporary Poetry


︎ Joris Casaer

Maarten Inghels (Borgerhout, België, 1988) is een schrijver, dichter en beeldend kunstenaar. Zijn werk bestaat uit boeken, video’s, performances en installaties in de publieke ruimte.


Inghels debuteerde in 2008 met Tumult in de Sandwich-reeks onder redactie van Gerrit Komrij en ontwikkelde zich sindsdien tot een originele dichter en schrijver. Zijn derde dichtbundel Nieuwe rituelen werd genomineerd voor de Herman de Coninckprijs 2016. Vertalingen van zijn gedichten werden gepubliceerd in internationale tijdschriften en bloemlezingen en Inghels was de voorbije jaren te gast op verscheidene literatuurfestivals in binnen- en buitenland.  

Zijn laatste roman Het mirakel van België (2021) gaat in op zijn ervaringen met de grootste meesteroplichter ter wereld en vermengt documentaire met fictie om een literair verhaal tussen leugen en waarheid te vertellen. Het boek vormde de basis voor een docureeks (DPG Media) en een multimediale theatervoorstelling (Behoud de Begeerte).

Zijn fascinatie voor de vermenging van historische feiten en fictie kneedt hij tot docufictie middels dwaaltochten, re-enactments en acties. In 2023 verscheen bij Stockmans Art Books Gelieve in de kelder te kijken, een eigenzinnige collectie van affiches van verloren katten, honden en vogels die Inghels als vertrekpunt nam voor gesprekken met de eigenaars. Het kunstboek is een ode aan de bizarre voorvallen van onze viervoeters en de knullige typografie van zelfgemaakte affiches. Inghels vertelt het verhaal van huisdieren die op een dag besluiten hun eigen weg te gaan.

Met zijn dichtbundel Contact verbond Inghels poëzie en beeldend werk ontstaan tijdens zijn Stadsdichterschap van Antwerpen (2016-2018). Zijn gedichten verschenen als een tatoeage voor elf mensen (‘Honger’) en werden geplant met eetbare zaadjes (‘Wanneer wij zomer zaaien in elkaar’). Met ‘Volksbevraging’ schreef hij een gedicht dat in 35 verzen evenveel vragen stelde aan de lezer over zijn of haar gemoed, geloof en cultuur. Met deze enquête vroeg Inghels de staat van de samenleving op en bracht hij de identiteit van de stadsbewoner in kaart.

Eerder schreef Inghels het gedicht ‘Ik volg de rivier, ik ben de rivier’ tijdens een voettocht langs de Schelde om de stroom van bron tot tot monding te controleren op onregelmatigheden en oneffenheden. Hij vaarde op een vlot van piepschuim in de vorm van het woord W A T E R op de IJzer vanaf de Frans-Belgische grens tot Nieuwpoort aan zee. En in Maaseik plaatste hij een sculptuur van 160 ton zand in de vorm van de woorden SAVE OUR SOULS, een smeekbede of SOS aan de Maas om niet uit haar oevers te treden.

In Antwerpen en Hasselt maakte hij ‘The Invisible Route’, een kaart voor de voetganger om ongezien de stad te kruisen. De kaart toonde het uitgebreide netwerk van publieke en private camera's en de laatste route om onzichtbaar te blijven in de gecontroleerde publieke ruimte. The Invisible Route speelt in op een belangrijk motief in zijn werk: de frictie tussen openbaarheid en het private.

Inghels was de oprichter van 'De eenzame uitvaart’ in Antwerpen, een literair en sociaal project waarbij dichters voor eenzaam gestorvenen een persoonlijk gedicht schrijven en dit op de uitvaart komen voordragen. Het is een laatste saluut aan mensen die meestal uit de boot vielen tijdens hun leven en dan ook zonder aanwezigheid van familie of vrienden worden begraven. Inmiddels verschenen Nederlandstalige, Duitstalige en Engelstalige bloemlezingen van de gedichten en reportages.

In 2018 was Inghels de winnaar van de allereerste Vincent Van Meenenprijs ter waarde van 7.500 euro. Tegelijkertijd ging de allereerste Maarten Inghelsprijs, voor een even groot bedrag, naar schrijver Vincent Van Meenen. Sindsdien zijn het de grootste en langstlopende literaire prijzen van de Lage Landen. De winnaars krijgen een trofee die jaarlijks van vorm verandert. Tot nog toe gingen de prijzen steeds naar Inghels en Van Meenen.Poet and Vagabond
Antwerp, Belgium