Maarten Inghels (b. 1988) is a multidisciplinary artist, poet and writer. His work consists of books, videos, actions and installations.


His latest novel The miracle of Belgium (2021) about his experiences with the biggest con man in the world, mixes documentary with fiction to explore themes such as fantasy, vanity, greed and manipulation.

His book Contact connects poetry, visual work and actions made while he was the official City Poet of Antwerp from 2016 to 2018. He was a guest at various literature festivals and his poetry has been translated into numerous languages and published by various international anthologies and magazines.

He coördinated The Lonely Funeral in Belgium, a social and literary project which provides poets to speak at funerals of those without relatives and friends to attend. An eponymous anthology was published in Dutch (De Bezige Bij), German (Edition Korrespondenzen) and English (Arc Publications).

Besides four collections of poetry, Inghels also published ‘The Invisible Route’, a map for the pedestrian to cross the city without being seen by camera’s. The map shows the extended network of camera’s in Antwerp and the last and only route to remain invisible in the controlled public space. The Invisible Route plays upon earlier motives of Maarten Inghels’s work: the friction between the public and the private and the art of disappearing.

Visual work

2023    Kunstenfestival Watou (group show)
2023    Passa Porta Festival (performance)
2022    Monument voor verloren huisdieren, Buurthuis Unik (installation)
2022    Armor Mundi, KL8, Jette (group show)
2022    Save Our Souls, Z33, Maaseik (installation)
2021    De ontsnapping van Maarten Inghels, Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience (installation)
2020    UTOPIA, Walk Walk Walk, Croxhapox, Gent (performance)
2020    Na al dat terugplooien op mezelf (...), CC Zwaneberg (group show)
2019    Een boom een boot een mens, Regionaal Landschap Westhoek (installation)
2019    The Invisible Route, Festival van de Controle, Hasselt (group show)
2017    The Invisible Route, Oogst Magazine, Antwerpen (edition)
2017    Late Night Snack, Antwerpen (installation)

Selected readings

2023    Riga, Latvia, Punctum Festival
2023    Bremen, Germany, Poetry on the Road
2023    Krems, Austria, Literatur und Wein Kulturenfestival
2021    Tübingen, Germany, Tübinger Bücherfest
2020    Ledbury, UK, Ledbury Poetry Festival
2020    Gdansk, Poland, European Poet of Freedom Festival
2019    Ptuj, Slovenia, Days of Poetry and Wine Festival
2019    Bremen, Germany, Poetry on the Road
2018    Hausach, Germany, LeseLenz
2018    Prague, Czech Republic, Days of Poetry
2018    Biddinghuizen, The Netherlands, Lowlands
2018    Sibiu, Romania, Sibiu International Poetry Festival
2017    Istanbul, Turkey, 10th International Poetry and Literature Festival
2017    Granada, Nicaragua, XIII International Poetry Festival
2016    Antwerp, Belgium, Felix Poetry Festival
2015    Paris, France, Marché de la Poésie
2013    Berlin, Germany, 13th international literature festival berlin
2013    Mantova, Italy, Festivaletteratura
2013    Hay-On, Wye, UK, The Hay Festival
2013    Zagreb, Croatia, 8th International Festival of Contemporary Poetry


︎ Joris Casaer

Maarten Inghels (°1988) is een multidisciplinair kunstenaar, dichter en schrijver. Hij maakt boeken, video’s, performances en installaties.


Zijn laatste roman Het mirakel van België (2021) gaat in op zijn ervaringen met de grootste meesteroplichter ter wereld en vermengt documentaire met fictie om thema's als fantasie, ijdelheid, hebzucht en manipulatie te onderzoeken.

Met zijn dichtbundel Contact verbond Inghels poëzie, beeldend werk en acties die ontstonden tijdens zijn Stadsdichterschap van Antwerpen. Zijn gedichten verschenen als tatoeage (‘Honger’) of als enquête waarin hij de staat van de samenleving opvroeg (‘Volksbevraging’). Met een literaire voettocht langs de Schelde controleerde hij de stroom van bron tot monding op onregelmatigheden en oneffenheden, en hij dreef op een eenwoordgedicht de IJzer af.

In Antwerpen en Hasselt maakte hij ‘The Invisible Route’, een kaart voor de voetganger om ongezien de stad te kruisen. De kaart toonde het uitgebreide netwerk van publieke en private camera's en de laatste route om onzichtbaar te blijven in de gecontroleerde publieke ruimte. The Invisible Route speelt in op eerdere motieven uit zijn werk: de frictie tussen openbaarheid en het private.

In 2018 was Inghels de winnaar van de allereerste Vincent Van Meenenprijs ter waarde van 7.500 euro. Tegelijkertijd ging de allereerste Maarten Inghelsprijs, voor een even groot bedrag, naar schrijver Vincent Van Meenen. Het zijn de grootste en langstlopende literaire prijzen van de Lage Landen. De winnaars krijgen een trofee die jaarlijks van vorm verandert. Tot nog toe gingen de prijzen steeds naar Inghels en Van Meenen.

Inghels was de oprichter van 'De eenzame uitvaart’ in Antwerpen, een literair en sociaal project waarbij dichters voor eenzaam gestorvenen een persoonlijk gedicht schrijven en dit op de uitvaart komen voordragen. Het is een laatste saluut aan mensen die meestal uit de boot vielen tijdens hun leven en dan ook zonder aanwezigheid van familie of vrienden worden begraven. Inmiddels verschenen Nederlandstalige, Duitstalige en Engelstalige bloemlezingen van de gedichten en reportages.

Als dichter debuteerde Inghels in 2008 met Tumult in de Sandwich-reeks onder redactie van Gerrit Komrij. Zijn derde dichtbundel Nieuwe rituelen werd genomineerd voor de Herman de Coninckprijs 2016. Vertalingen van zijn gedichten werden gepubliceerd in internationale tijdschriften en bloemlezingen en Inghels was de voorbije jaren te gast op verscheidene literatuurfestivals in binnen- en buitenland.  

In 2012 verscheen zijn goed onthaalde roman De handel in emotionele goederen die opviel vanwege het ‘haarzuiver proza dat van dit boek een onvergetelijke leeservaring maakt’ waarna het boek een vertaling in Kroatië kreeg.

Poet and Vagabond
Antwerp, Belgium