Instructies om jezelf te verliezen


‘Instructies om jezelf te verliezen’ is een gedicht van Maarten Inghels dat je kan gebruiken om een dwaaltocht te beginnen.

Het gedicht is in 28 fragmenten gesplitst en als een boek kaarten gedrukt. De illustraties werden gemaakt door Nousjka Daniëls.

Schud het pak kaarten in een andere volgorde en neem een willekeurige instructie wanneer je er nood aan hebt. Als de kaart is uitgewerkt neem je een nieuwe.

︎ In Nederlands en Engels

︎ Gepubliceerd door SO-RI, Antwerp, 2023. Koop een exemplaar in hun webshop. 

Instructions for losing yourself


‘Instructions for losing yourself’ is a poem by Maarten Inghels that you can use to get off the beaten path.

The poem was cut into 28 fragments, and were printed onto a set of cards. The illustrations were added by Nousjka Daniëls.


When in need, shuffle the deck of cards into a new order and select an instruction at random. Once you have completed an instruction, select a new one.

︎ In Dutch and English

︎ Published by SO-RI, Antwerp, 2023. Buy a copy in their webshop. ︎ Printed in Aqua, Black, Flat Gold, Green, Orange and Violet.
︎ 7x12cm, a set of 30 cards.
︎ With an English translation by Jonathan Beaton.
︎ Illustrations and design by Nousjka Daniëls.

Poet and Vagabond
Antwerp, Belgium