Maarten Inghelsprijs & Vincent Van Meenenprijs


De Maarten Inghelsprijs en de Vincent Van Meenenprijs zijn de grootste en langstlopende literaire prijzen van de Lage Landen. De winnaars krijgen een trofee die jaarlijks van vorm verandert.

In 2018 ging het prijzengeld van 7500 euro van de Vincent Van Meenenprijs naar Maarten Inghels en de Maarten Inghelsprijs voor een even groot bedrag naar Vincent Van Meenen. In 2019 bestond de prijs uit twee Ford Fiësta’s die van eigenaar wisselden. In 2020 reikten Maarten Inghels en Vincent Van Meenen elkaar een koperen ster uit die werd geïnstalleerd in het straatbeeld van Antwerpen, om de dag erop na protest te worden verwijderd. ︎ 

In 2021 werden ambstketens uitgereikt op de Staalmeestersbrug (“The Love Bridge”) in Amsterdam. Daarmee zijn de internationale ambities van deze prijs eindelijk verwezenlijkt. Tijdens een matig bijgewoonde ceremonie in 2022 in Passa Porta Bookshop te Brussel boetseerden de twee hun eigen wisselbeker uit een blok klei.

In 2023 is op Kunstenfestival Watou een kleine expositie te bewonderen over de roemrijke geschiedenis van zes jaar prijzen. De schrijvers doneerden elkaar ook twee gepersonaliseerde taarten die door het publiek met smaak werden opgegeten. 

Maarten Inghels Prize & Vincent Van Meenen Prize


The Maarten Inghels Prize and the Vincent Van Meenen Prize have been the largest and longest running literary prizes in the Low Lands. They are annual prizes, the winners of which receive a trophy.

In 2018, the prize money of 7,500 euros from the Vincent Van Meenen Prize went to Maarten Inghels and the Maarten Inghels Prize went to Vincent Van Meenen for an equal amount. In 2019, the prize consisted of two Ford Fiestas that changed hands. In 2020, Maarten Inghels and Vincent Van Meenen awarded each other a copper star that was installed in the streets of Antwerp, only to be removed the following day after protest. ︎

In 2021, chains of office were awarded on the Staalmeestersbrug (“The Love Bridge”) in Amsterdam. This meant that the international ambitions of these prizes were achieved. During a moderately attended ceremony in 2022 in Passa Porta Bookshop in Brussels, the two fashioned their own challenge cup from a block of clay.

2023
2022
2021
2020


2019

2018Poet and Vagabond
Antwerp, Belgium