Nieuwe rituelen

Maarten Inghels zoekt in zijn derde dichtbundel de nieuwe rituelen van de moderne mens op. Die wordt enerzijds gedreven door het verlangen om gezien te worden, de hang naar roem en openbaarheid, maar oefent anderzijds de kunst van het verdwijnen in de anonimiteit. Per visibilia ad invisibilia.

Dichtbundel
De Bezige Bij, 2015
88 pagina’s
Genomineerd voor de Herman de Coninckprijs 2016

Koop het boek hier. ︎
Beluister hier een gedicht. ︎


“Maarten Inghels is een van de belangrijke talenten uit de jonge dichtersgeneratie.” (Mappa Libri)

“Het zijn gedichten boordevol moderne tijd en boordevol pretentieuze flauwekul.” (Biblion)

Met Nieuwe rituelen heeft Maarten Inghels een verrassende en gevarieerde bundel geschreven, die geëngageerd is zonder prekerig te zijn. De multiculturele stad, het theater van de sociale media, maar ook de liefde en de dood vat Inghels in sterke regels en beklijvende beelden. Nieuwe rituelen is een bundel die met twee voeten in de wereld van vandaag staat.” (Juryverslag Herman de Coninckprijs 2016)

“Zijn gedichten bewegen zich tussen twee polen. Ze willen gestalte geven aan de gezochte, verlangde, beleefde individuele relatie met een geliefde, maar ook de erg problematisch geworden sociale relatie met de medemens in een krachtige beeldentaal aan de orde stellen. (…) Nieuwe rituelen is een rijke bundel, voortreffelijk gecomponeerd door een dichter met wijd open ogen voor de wereld en met grote zelfkennis.” (Streven)

“In vormvaste verzen (meestal terzines) uit Inghels virulente kritiek. (…) Hoogtepunten uit de bundel zijn de tweede afdeling, een reeks kwetsbare liefdesgedichten, en het lange slotgedicht ‘Icarus II’, een zeer krachtige verbeelding van de gefnuikte ambities van de moderne mens.” (Kunsttijdschrift Vlaanderen)Poet and Vagabond
Antwerp, Belgium